Mea Fabula

Bureau voor biografieën, verhalen en tekstredactie

     ‘Wij als kinderen zijn de gelukkige kinderen die opgegroeid zijn met verhalen…’  naar Joan Ferrier, 2013

Biografieën / Verhalen

Een biografie is een chronologisch beschreven levensbeschrijving. Meestal wordt begonnen met een inkijkje in de leefwereld van uw eigen ouders. Waar komen zij vandaan, hoe hebben ze elkaar leren kennen? Daarna komt uw eigen leven aan de orde. U heeft zelf vast bepaalde situaties meegemaakt die u zich om één of andere reden nog erg goed herinnert. Of u nou jong was, op de lagere of middelbare school zat, werkte of op vakantie was of om een heel andere reden. Sommige gebeurtenissen staan op het netvlies gebrand. Natuurlijk bepaalt u zelf wat u wilt laten vastleggen.

Bij verhalen worden anekdotes of unieke herinneringen thematisch beschreven. Het grote verschil met de biografie is dat minder stringent hoeft te worden vastgehouden aan een chronologische volgorde. Bijzondere vakantie-ervaringen? Een ongewoon huwelijksaanzoek? Kerkbezoeken met uw ouders? Kattekwaad? Ze kunnen allemaal in één verhalenbundel met misschien wel 20, 30 of 40 hoofdstukken waarbij elk verhaal los van het andere  te lezen is. 

Miniportret

Een miniportret is een levensschets waarbij een aantal bijzondere belevenissen uit uw leven worden beschreven aan de hand van foto's. Achter uw foto zit een verhaal en dat wordt vastgelegd in een boekje. U kiest zelf de foto's waarover u wilt vertellen. 

Het miniportret is ontwikkeld om meer mensen de gelegenheid te geven verhalen te kunnen optekenen. Het is een minder kostbare en minder tijdsintensieve variant op een biografie en verhalenbundel.

Tekstredactie

Teksten moeten taalkundig kloppen en leesbaar zijn. Mea Fabula helpt bedrijven en zelfstandigen om hun zelf geschreven tekst te optimaliseren door taalcontrole of tekstcontrole. Bij taalcontrole worden teksten gecontroleerd op spelfouten, stijlbreuken en leestekens. Bij tekstcontrole gaat het om grotere aanpassingen gericht op leesbaarheid.

Mea Fabula heeft voor beide tekstredactie-varianten een ‘op saldo’-werkwijze ontwikkeld, die ervoor zorgt dat Mea Fabula direct voor u aan de slag kan gaan en voorkomt dat u voor kleine opdrachten steeds weer tijd moet besteden aan uw administratie.

26 November 2015: Nominatie Duwen we of duwen we niet? Schrijfwedstrijd van Nederland Leest!