Mea Fabula

Bureau voor biografieën, verhalen en tekstredactie

‘Wij als kinderen zijn de gelukkige kinderen die opgegroeid zijn met verhalen…’  naar Joan Ferrier, 2013

Biografieën / Verhalen

Een biografie is een levensbeschrijving over u gebaseerd op het echte leven. Over het algemeen wordt een biografie chronologisch beschreven. Naast de levensloop vanaf de geboorte tot het heden kunt u ook de situatie in het eigen ouderlijk huis aan bod laten komen, of extra focus aanbrengen op de historische context, familiaire aangelegenheden, politieke zienswijzen of persoonlijke eigenschappen. Waarvoor u kiest, is aan u. 

Verhalen beschrijven herinneringen thematisch. Het grote verschil met een biografie is dat het leven niet in chronologische volgorde wordt beschreven, maar aan de hand van gebeurtenissen waarover u wilt vertellen. Te denken valt aan belangrijke mijlpalen, moeilijke tijden of periodes waaruit wijze lessen zijn geleerd. Maar verhalen kunnen ook grappige gebeurtenissen betreffen die niemand mag vergeten. Deze verhalen worden thematisch beschreven in een verhalenbundel.

Miniportret

 NIEUW

Een miniportret is een levensschets waarbij een aantal bijzondere gebeurtenissen uit uw leven worden beschreven aan de hand van foto's. U kiest zelf de foto's waarover u wilt vertellen. Deze veelzeggende foto's beschrijven prachtige verhalen en daarmee worden bijzondere momenten uit uw leven in een boekje vastgelegd.

Het miniportret is ontwikkeld om meer mensen de gelegenheid te geven verhalen te kunnen doorgeven. Het is een minder kostbare en minder tijdsintensieve variant op een biografie en verhalenbundel.

Tekstredactie

Teksten moeten taalkundig kloppen en leesbaar zijn. Mea Fabula helpt bedrijven en zelfstandigen om hun zelf geschreven tekst te optimaliseren door taalcontrole of tekstcontrole. Bij taalcontrole worden teksten gecontroleerd op spelfouten, stijlbreuken en leestekens. Bij tekstcontrole gaat het om grotere aanpassingen gericht op leesbaarheid.

Mea Fabula heeft voor beide tekstredactie-varianten een ‘op saldo’-werkwijze ontwikkeld, die ervoor zorgt dat Mea Fabula direct voor u aan de slag kan gaan en voorkomt dat u voor kleine opdrachten steeds weer tijd moet besteden aan uw administratie.

26 November 2015: Nominatie Duwen we of duwen we niet? Schrijfwedstrijd van Nederland Leest!